Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "primarily" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "передусім" на українську мову

EnglishUkrainian

Primarily

[Першочергово]
/praɪmɛrəli/

adverb

1. For the most part

 • "He is mainly interested in butterflies"
  synonym:
 • chiefly
 • ,
 • principally
 • ,
 • primarily
 • ,
 • mainly
 • ,
 • in the main

1. Здебільшого

 • "Його цікавлять переважно метелики"
  синонім:
 • головним чином
 • ,
 • головно
 • ,
 • в першу чергу
 • ,
 • в головній

2. Of primary import

 • "This is primarily a question of economics"
 • "It was in the first place a local matter"
  synonym:
 • primarily
 • ,
 • in the first place

2. Первинного імпорту

 • "Це перш за все питання економіки"
 • "Це була насамперед місцева справа"
  синонім:
 • в першу чергу
 • ,
 • на першому місці