Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pressing" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "пресування" на українську мову

EnglishUkrainian

Pressing

[Натискання]
/prɛsɪŋ/

noun

1. The act of pressing

 • The exertion of pressure
 • "He gave the button a press"
 • "He used pressure to stop the bleeding"
 • "At the pressing of a button"
  synonym:
 • press
 • ,
 • pressure
 • ,
 • pressing

1. Акт натискання

 • Здійснення тиску
 • "Він натиснув кнопку"
 • "Він використовував тиск, щоб зупинити кровотечу"
 • "При натисканні кнопки"
  синонім:
 • прес
 • ,
 • тиск
 • ,
 • натискання

2. A metal or plastic part that is made by a mechanical press

  synonym:
 • pressing

2. Металева або пластикова деталь, яка виготовляється механічним пресом

  синонім:
 • натискання

adjective

1. Compelling immediate action

 • "Too pressing to permit of longer delay"
 • "The urgent words `hurry! hurry!'"
 • "Bridges in urgent need of repair"
  synonym:
 • pressing
 • ,
 • urgent

1. Переконливі негайні дії

 • "Надто актуально, щоб дозволити більшу затримку"
 • "Термінові слова `hurry! поспішайте!'"
 • "Мости, які потребують термінового ремонту"
  синонім:
 • натискання
 • ,
 • терміновий

Examples of using

I have a pressing engagement elsewhere.
У мене є наполеглива участь в іншому місці.
Is it something pressing?
Це щось тисне?
The matter is really pressing.
Справа дійсно актуальна.