Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "portal" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "портал" на українську мову

EnglishUkrainian

Portal

[Портал]
/pɔrtəl/

noun

1. A grand and imposing entrance (often extended metaphorically)

 • "The portals of the cathedral"
 • "The portals of heaven"
 • "The portals of success"
  synonym:
 • portal

1. Грандіозний і величний вхід (часто розширений метафорично)

 • "Портали собору"
 • "Портали небес"
 • "Портали успіху"
  синонім:
 • портал

2. A site that the owner positions as an entrance to other sites on the internet

 • "A portal typically has search engines and free email and chat rooms etc."
  synonym:
 • portal site
 • ,
 • portal

2. Сайт, який власник позиціонує як вхід на інші сайти в інтернеті

 • "Портал зазвичай має пошукові системи та безкоштовні кімнати електронної пошти та чату тощо."
  синонім:
 • сайт порталу
 • ,
 • портал

3. A short vein that carries blood into the liver

  synonym:
 • portal vein
 • ,
 • hepatic portal vein
 • ,
 • portal
 • ,
 • vena portae

3. Коротка вена, яка переносить кров у печінку

  синонім:
 • ворітна вена
 • ,
 • ворітна вена печінки
 • ,
 • портал
 • ,
 • vena portae