Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poorly" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "бідний" на українську мову

EnglishUkrainian

Poorly

[Бідно]
/purli/

adjective

1. Somewhat ill or prone to illness

 • "My poor ailing grandmother"
 • "Feeling a bit indisposed today"
 • "You look a little peaked"
 • "Feeling poorly"
 • "A sickly child"
 • "Is unwell and can't come to work"
  synonym:
 • ailing
 • ,
 • indisposed
 • ,
 • peaked(p)
 • ,
 • poorly(p)
 • ,
 • sickly
 • ,
 • unwell
 • ,
 • under the weather
 • ,
 • seedy

1. Дещо хворий або схильний до хвороби

 • "Моя бідна хвора бабуся"
 • "Сьогодні почуваюся трохи нездужаючим"
 • "Ви виглядаєте трохи гострим"
 • "Погано почувається"
 • "Хвороблива дитина"
 • "Поганий і не може прийти на роботу"
  синонім:
 • хворий
 • ,
 • нездужання
 • ,
 • пік(p)
 • ,
 • погано(p)
 • ,
 • хворобливий
 • ,
 • нездоровий
 • ,
 • під погодою
 • ,
 • сіді

adverb

1. (`ill' is often used as a combining form) in a poor or improper or unsatisfactory manner

 • Not well
 • "He was ill prepared"
 • "It ill befits a man to betray old friends"
 • "The car runs badly"
 • "He performed badly on the exam"
 • "The team played poorly"
 • "Ill-fitting clothes"
 • "An ill-conceived plan"
  synonym:
 • ill
 • ,
 • badly
 • ,
 • poorly

1. (`ill' часто використовується як сполучна форма) у поганій або неналежній або незадовільній формі

 • Не добре
 • "Він був погано підготовлений"
 • "Людині погано зраджувати старих друзів"
 • "Машина погано їздить"
 • "Він погано показав себе на іспиті"
 • "Команда грала погано"
 • "Непристосований одяг"
 • "Непродуманий план"
  синонім:
 • ілл
 • ,
 • погано
 • ,
 • бідно

Examples of using

Your work is poorly organized.
Твоя робота погано організована.
Unskilled labor is poorly paid.
Некваліфікована праця погано оплачується.