Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plutonium" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "плутоній" на українську мову

EnglishUkrainian

Plutonium

[Плутоній]
/plutoʊniəm/

noun

1. A solid silvery grey radioactive transuranic element whose atoms can be split when bombarded with neutrons

 • Found in minute quantities in uranium ores but is usually synthesized in nuclear reactors
 • 13 isotopes are known with the most important being plutonium 239
  synonym:
 • plutonium
 • ,
 • Pu
 • ,
 • atomic number 94

1. Твердий сріблясто-сірий радіоактивний трансурановий елемент, атоми якого можуть розщеплюватися при бомбардуванні нейтронами

 • Зустрічається в незначних кількостях в уранових рудах, але зазвичай синтезується в ядерних реакторах
 • Відомо 13 ізотопів, найважливішим з яких є плутоній 239
  синонім:
 • плутоній
 • ,
 • Пу
 • ,
 • атомний номер 94