Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "phoenix" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "фенікс" на українську мову

EnglishUkrainian

Phoenix

[Фенікс]
/finɪks/

noun

1. The state capital and largest city located in south central arizona

 • Situated in a former desert that has become a prosperous agricultural area thanks to irrigation
  synonym:
 • Phoenix
 • ,
 • capital of Arizona

1. Столиця штату та найбільше місто, розташоване на півдні центральної арізони

 • Розташований у колишній пустелі, яка завдяки зрошенню стала процвітаючою сільськогосподарською територією
  синонім:
 • Фенікс
 • ,
 • столиця Арізони

2. A large monocotyledonous genus of pinnate-leaved palms found in asia and africa

  synonym:
 • phoenix
 • ,
 • genus Phoenix

2. Великий однодольний рід пальм перистолистих, що зустрічається в азії та африці

  синонім:
 • фенікс
 • ,
 • рід Фенікс

3. A legendary arabian bird said to periodically burn itself to death and emerge from the ashes as a new phoenix

 • According to most versions only one phoenix lived at a time and it renewed itself every 500 years
  synonym:
 • phoenix

3. Кажуть, що легендарний арабський птах періодично спалюється до смерті та виходить із попелу як новий фенікс

 • Згідно з більшістю версій, жив лише один фенікс і оновлювався кожні 500 років
  синонім:
 • фенікс

4. A constellation in the southern hemisphere near tucana and sculptor

  synonym:
 • Phoenix

4. Сузір'я в південній півкулі біля тукани і скульптора

  синонім:
 • Фенікс