Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perverted" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "збочений" на українську мову

EnglishUkrainian

Perverted

[Збочений]
/pərvərtɪd/

adjective

1. (used of sexual behavior) showing or appealing to bizarre or deviant tastes

 • "Kinky sex"
 • "Perverted practices"
  synonym:
 • kinky
 • ,
 • perverted

1. (використовується для сексуальної поведінки), що демонструє або апелює до химерних чи девіантних смаків

 • "Збочений секс"
 • "Збочені практики"
  синонім:
 • збочений

2. Having an intended meaning altered or misrepresented

 • "Many of the facts seemed twisted out of any semblance to reality"
 • "A perverted translation of the poem"
  synonym:
 • distorted
 • ,
 • misrepresented
 • ,
 • perverted
 • ,
 • twisted

2. Маючи передбачуване значення, змінене або неправильно представлене

 • "Багато фактів здавалося спотвореними з будь-якої видимості реальності"
 • "Збочений переклад вірша"
  синонім:
 • спотворений
 • ,
 • неправильно представлений
 • ,
 • збочений
 • ,
 • скручений

3. Deviating from what is considered moral or right or proper or good

 • "Depraved criminals"
 • "A perverted sense of loyalty"
 • "The reprobate conduct of a gambling aristocrat"
  synonym:
 • depraved
 • ,
 • perverse
 • ,
 • perverted
 • ,
 • reprobate

3. Відхилення від того, що вважається моральним чи правильним, належним чи добрим

 • "Розпусні злочинці"
 • "Збочене почуття вірності"
 • "Недобросовісна поведінка азартного аристократа"
  синонім:
 • розбещений
 • ,
 • збочений
 • ,
 • нечестивий

Examples of using

I do not want to see their perverted smirks.
Я не хочу бачити їхніх збочених усмішок.