Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "personality" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "особистість" на українську мову

EnglishUkrainian

Personality

[Особистість]
/pərsənælɪti/

noun

1. The complex of all the attributes--behavioral, temperamental, emotional and mental--that characterize a unique individual

 • "Their different reactions reflected their very different personalities"
 • "It is his nature to help others"
  synonym:
 • personality

1. Комплекс усіх атрибутів - поведінкових, темпераментних, емоційних і психічних - які характеризують унікальну особистість

 • "Їхня різна реакція відображала їхні дуже різні особистості"
 • "Його природа допомагати іншим"
  синонім:
 • особистість

2. A person of considerable prominence

 • "She is a hollywood personality"
  synonym:
 • personality

2. Людина значної видатності

 • "Вона голлівудська особистість"
  синонім:
 • особистість

Examples of using

It captures his personality.
Це захоплює його особистість.
Tom's personality complicates matters.
Особистість Тома ускладнює ситуацію.
I like his personality, but I don't find him attractive.
Мені подобається його особистість, але я не вважаю його привабливим.