Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "penetrating" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "проникнення" на українську мову

EnglishUkrainian

Penetrating

[Проникаючи]
/pɛnətretɪŋ/

adjective

1. Having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

 • "An acute observer of politics and politicians"
 • "Incisive comments"
 • "Icy knifelike reasoning"
 • "As sharp and incisive as the stroke of a fang"
 • "Penetrating insight"
 • "Frequent penetrative observations"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • discriminating
 • ,
 • incisive
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • penetrating
 • ,
 • penetrative
 • ,
 • piercing
 • ,
 • sharp

1. Наявність або демонстрація здатності розпізнавати або проводити тонкі відмінності

 • "Гострий спостерігач політики та політиків"
 • "Різкі коментарі"
 • "Крижані ножові міркування"
 • "Такий же гострий і різкий, як удар ікла"
 • "Проникливе розуміння"
 • "Часті проникаючі спостереження"
  синонім:
 • гострий
 • ,
 • дискримінаційний
 • ,
 • різкий
 • ,
 • кін
 • ,
 • ножовий
 • ,
 • проникаючи
 • ,
 • проникаючий
 • ,
 • пірсинг
 • ,
 • шарп

2. Tending to penetrate

 • Having the power of entering or piercing
 • "A toxic penetrative spray applied to the surface"
 • "A cold penetrating wind"
 • "A penetrating odor"
  synonym:
 • penetrative
 • ,
 • penetrating

2. Прагнучи проникнути

 • Маючи силу входу або проколу
 • "Токсичний проникаючий спрей, нанесений на поверхню"
 • "Холодний проникаючий вітер"
 • "Проникливий запах"
  синонім:
 • проникаючий
 • ,
 • проникаючи