Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overlap" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "перекриття" на українську мову

EnglishUkrainian

Overlap

[Перекриття]
/oʊvərlæp/

noun

1. A representation of common ground between theories or phenomena

 • "There was no overlap between their proposals"
  synonym:
 • overlap
 • ,
 • convergence
 • ,
 • intersection

1. Представлення спільної точки зору між теоріями чи явищами

 • "Між їхніми пропозиціями не було збігу"
  синонім:
 • перекривання
 • ,
 • конвергенція
 • ,
 • перетин

2. The property of partial coincidence in time

  synonym:
 • overlap

2. Властивість часткового збігу в часі

  синонім:
 • перекривання

3. A flap that lies over another part

 • "The lap of the shingles should be at least ten inches"
  synonym:
 • lap
 • ,
 • overlap

3. Клапоть, який лежить над іншою частиною

 • "Коло черепиці має бути не менше десяти дюймів"
  синонім:
 • коло
 • ,
 • перекривання

verb

1. Coincide partially or wholly

 • "Our vacations overlap"
  synonym:
 • overlap

1. Збігаються частково або повністю

 • "Наші канікули збігаються"
  синонім:
 • перекривання

2. Extend over and cover a part of

 • "The roofs of the houses overlap in this crowded city"
  synonym:
 • overlap

2. Простягаються та покривають частину

 • "Дахи будинків перекриваються в цьому багатолюдному місті"
  синонім:
 • перекривання

Examples of using

It's clear that our arguments don't overlap at all.
Зрозуміло, що наші аргументи взагалі не збігаються.