Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "organism" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "організм" на українську мову

EnglishUkrainian

Organism

[Організм]
/ɔrgənɪzəm/

noun

1. A living thing that has (or can develop) the ability to act or function independently

  synonym:
 • organism
 • ,
 • being

1. Жива істота, яка має (або може розвивати) здатність діяти або функціонувати самостійно

  синонім:
 • організм
 • ,
 • будучи

2. A system considered analogous in structure or function to a living body

 • "The social organism"
  synonym:
 • organism

2. Система, яка вважається аналогічною за структурою або функціями живому тілу

 • "Соціальний організм"
  синонім:
 • організм

Examples of using

Water bears several vital functions in a man's organism. It serves as a transport means for nutrients, regulates body temperature, and plays an important part in metabolism.
Вода виконує кілька життєво важливих функцій в організмі людини. Він служить транспортним засобом для поживних речовин, регулює температуру тіла і відіграє важливу роль в обміні речовин.