Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ordinary" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "звичайний" на українську мову

EnglishUkrainian

Ordinary

[Звичайний]
/ɔrdənɛri/

noun

1. A judge of a probate court

  synonym:
 • ordinary

1. Суддя спадкового суду

  синонім:
 • звичайний

2. The expected or commonplace condition or situation

 • "Not out of the ordinary"
  synonym:
 • ordinary

2. Очікуваний або звичайний стан або ситуація

 • "Не зі звичайного"
  синонім:
 • звичайний

3. A clergyman appointed to prepare condemned prisoners for death

  synonym:
 • ordinary

3. Священнослужитель, призначений для підготовки засуджених до смерті

  синонім:
 • звичайний

4. An early bicycle with a very large front wheel and small back wheel

  synonym:
 • ordinary
 • ,
 • ordinary bicycle

4. Ранній велосипед з дуже великим переднім колесом і маленьким заднім колесом

  синонім:
 • звичайний
 • ,
 • звичайний велосипед

5. (heraldry) any of several conventional figures used on shields

  synonym:
 • ordinary

5. (геральдика) будь-яка з кількох умовних фігур, що використовуються на щитах

  синонім:
 • звичайний

adjective

1. Not exceptional in any way especially in quality or ability or size or degree

 • "Ordinary everyday objects"
 • "Ordinary decency"
 • "An ordinary day"
 • "An ordinary wine"
  synonym:
 • ordinary

1. Жодним чином не винятковий, особливо щодо якості чи здібностей, розміру чи ступеня

 • "Звичайні предмети повсякденного вжитку"
 • "Звичайна порядність"
 • "Звичайний день"
 • "Звичайне вино"
  синонім:
 • звичайний

2. Lacking special distinction, rank, or status

 • Commonly encountered
 • "Average people"
 • "The ordinary (or common) man in the street"
  synonym:
 • average
 • ,
 • ordinary

2. Відсутність особливої відмінності, рангу чи статусу

 • Часто зустрічається
 • "Середні люди"
 • "Звичайний (або звичайний) чоловік на вулиці"
  синонім:
 • середній
 • ,
 • звичайний

Examples of using

Nothing out of the ordinary happened.
Нічого незвичайного не сталося.
This is something out of the ordinary.
Це щось незвичайне.
Nowadays, few ordinary city dwellers ever use the word "wattle".
У наш час мало хто з простих міських жителів коли-небудь вживає слово "плетіння".