Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neon" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "неон" на українську мову

EnglishUkrainian

Neon

[Неон]
/niɑn/

noun

1. A colorless odorless gaseous element that give a red glow in a vacuum tube

 • One of the six inert gasses
 • Occurs in the air in small amounts
  synonym:
 • neon
 • ,
 • Ne
 • ,
 • atomic number 10

1. Безбарвний газоподібний елемент без запаху, який дає червоне світіння у вакуумній трубці

 • Один з шести інертних газів
 • Зустрічається в повітрі в невеликих кількостях
  синонім:
 • неон
 • ,
 • Ne
 • ,
 • атомний номер 10

Examples of using

Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases.
Благородними газами є гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і радон.