Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modification" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "модифікація" на українську мову

EnglishUkrainian

Modification

[Модифікація]
/mɑdəfəkeʃən/

noun

1. The act of making something different (as e.g. the size of a garment)

  synonym:
 • alteration
 • ,
 • modification
 • ,
 • adjustment

1. Акт виготовлення чогось іншого (наприклад, розмір одягу)

  синонім:
 • зміна
 • ,
 • модифікація
 • ,
 • коригування

2. Slightly modified copy

 • Not an exact copy
 • "A modification of last year's model"
  synonym:
 • modification

2. Трохи змінена копія

 • Не точна копія
 • "Модифікація минулорічної моделі"
  синонім:
 • модифікація

3. The grammatical relation that exists when a word qualifies the meaning of the phrase

  synonym:
 • modification
 • ,
 • qualifying
 • ,
 • limiting

3. Граматичне відношення, яке існує, коли слово кваліфікує значення фрази

  синонім:
 • модифікація
 • ,
 • кваліфікація
 • ,
 • обмеження

4. An event that occurs when something passes from one state or phase to another

 • "The change was intended to increase sales"
 • "This storm is certainly a change for the worse"
 • "The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alteration
 • ,
 • modification

4. Подія, яка відбувається, коли щось переходить з одного стану або фази в інший

 • "Зміна мала на меті збільшити продажі"
 • "Цей шторм, безумовно, є зміною на гірше"
 • "Район зазнав незначних змін з моменту його останнього візиту багато років тому"
  синонім:
 • змінити
 • ,
 • зміна
 • ,
 • модифікація