Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modal" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "модальний" на українську мову

EnglishUkrainian

Modal

[Модальний]
/moʊdəl/

noun

1. An auxiliary verb (such as `can' or `will') that is used to express modality

  synonym:
 • modal auxiliary verb
 • ,
 • modal auxiliary
 • ,
 • modal verb
 • ,
 • modal

1. Допоміжне дієслово (наприклад, `can' або `will'), яке використовується для вираження модальності

  синонім:
 • модальне допоміжне дієслово
 • ,
 • модальний допоміжний
 • ,
 • модальне дієслово
 • ,
 • модальний

adjective

1. Relating to or constituting the most frequent value in a distribution

 • "The modal age at which american novelists reach their peak is 30"
  synonym:
 • modal(a)
 • ,
 • average

1. Відношення або створення найчастішого значення в розподілі

 • "Модальний вік, у якому американські романісти досягають свого піку, становить 30 років"
  синонім:
 • модальний(a)
 • ,
 • середній

2. Of or relating to a musical mode

 • Especially written in an ecclesiastical mode
  synonym:
 • modal

2. Музичного режиму або пов’язаного з ним

 • Особливо написаний у церковному режимі
  синонім:
 • модальний

3. Relating to or expressing the mood of a verb

 • "Modal auxiliary"
  synonym:
 • modal

3. Відношення або вираження способу дієслова

 • "Модальний допоміжний"
  синонім:
 • модальний