Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mellow" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "м'який" на українську мову

EnglishUkrainian

Mellow

[Мякий]
/mɛloʊ/

verb

1. Soften, make mellow

 • "Age and experience mellowed him over the years"
  synonym:
 • mellow

1. Пом'якшити, зробити м'яким

 • "Вік і досвід пом'якшили його з роками"
  синонім:
 • мякий

2. Become more relaxed, easygoing, or genial

 • "With age, he mellowed"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • melt
 • ,
 • mellow out

2. Станьте більш розслабленими, легкими або привітними

 • "З віком він пом'якшав"
  синонім:
 • мякий
 • ,
 • розплавляти
 • ,
 • помякшити

3. Make or grow (more) mellow

 • "These apples need to mellow a bit more"
 • "The sun mellowed the fruit"
  synonym:
 • mellow

3. Зробити або виростити (більше) м'яким

 • "Ці яблука потрібно трохи пом’якшити"
 • "Сонце пом'якшило плід"
  синонім:
 • мякий

adjective

1. Unhurried and relaxed

 • "A mellow conversation"
  synonym:
 • laid-back
 • ,
 • mellow

1. Неквапливий і розслаблений

 • "М'яка розмова"
  синонім:
 • невимушений
 • ,
 • мякий

2. Having a full and pleasing flavor through proper aging

 • "A mellow port"
 • "Mellowed fruit"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • mellowed

2. Маючи повний і приємний смак завдяки правильному старінню

 • "М'який порт"
 • "Пом'якшені фрукти"
  синонім:
 • мякий
 • ,
 • помякшений

3. Having attained to kindliness or gentleness through age and experience

 • "Mellow wisdom"
 • "The peace of mellow age"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • mellowed

3. Досягнувши доброти чи лагідності через вік і досвід

 • "М'яка мудрість"
 • "Спокій м'якого віку"
  синонім:
 • мякий
 • ,
 • помякшений

4. Having attained to kindliness or gentleness through age and experience

 • "Mellow wisdom"
 • "The peace of mellow age"
  synonym:
 • mellow

4. Досягнувши доброти чи лагідності через вік і досвід

 • "М'яка мудрість"
 • "Спокій м'якого віку"
  синонім:
 • мякий

5. Slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)

  synonym:
 • high
 • ,
 • mellow

5. Злегка і приємно сп'янілий від алкоголю або наркотику (особливо марихуани)

  синонім:
 • високий
 • ,
 • мякий

adverb

1. (obsolete) in a mellow manner

  synonym:
 • mellowly
 • ,
 • mellow

1. (застарілий) у м'який спосіб

  синонім:
 • мяко
 • ,
 • мякий

Examples of using

Don't tell me to mellow out.
Не кажи мені розслаблятися.