Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mace" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "булава" на українську мову

EnglishUkrainian

Mace

[Мейс]
/mes/

noun

1. (trademark) a liquid that temporarily disables a person

 • Prepared as an aerosol and sprayed in the face, it irritates the eyes and causes dizziness and immobilization
  synonym:
 • Mace
 • ,
 • Chemical Mace

1. (торгова марка) рідина, яка тимчасово відключає людину

 • Підготовлений у вигляді аерозолю і розпорошений в обличчя, він подразнює очі і викликає запаморочення і іммобілізацію
  синонім:
 • Мейс
 • ,
 • Хімічна булава

2. An official who carries a mace of office

  synonym:
 • macebearer
 • ,
 • mace
 • ,
 • macer

2. Чиновник, який носить булаву посади

  синонім:
 • булавоносець
 • ,
 • мейс
 • ,
 • мацер

3. Spice made from the dried fleshy covering of the nutmeg seed

  synonym:
 • mace

3. Спеція з висушеного м'ясистого покриття насіння мускатного горіха

  синонім:
 • мейс

4. A ceremonial staff carried as a symbol of office or authority

  synonym:
 • mace

4. Церемоніальний посох, який носиться як символ посади чи влади

  синонім:
 • мейс