Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lobe" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "лоба" на українську мову

EnglishUkrainian

Lobe

[Лобе]
/loʊb/

noun

1. (anatomy) a somewhat rounded subdivision of a bodily organ or part

 • "Ear lobe"
  synonym:
 • lobe

1. (анатомія) дещо округлий підрозділ органу або частини тіла

 • "Вушна частка"
  синонім:
 • лобе

2. (botany) a part into which a leaf is divided

  synonym:
 • lobe

2. (ботаніка) частина, на яку поділяється листок

  синонім:
 • лобе

3. The enhanced response of an antenna in a given direction as indicated by a loop in its radiation pattern

  synonym:
 • lobe

3. Покращений відгук антени в заданому напрямку, як вказує петля на її діаграмі спрямованості

  синонім:
 • лобе

4. A rounded projection that is part of a larger structure

  synonym:
 • lobe

4. Округлий виступ, який є частиною більшої структури

  синонім:
 • лобе

Examples of using

No student has ever complained of pains in the front lobe of the left side of the brain.
Жоден студент ніколи не скаржився на болі в передній частці лівої частини мозку.