Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leak" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "витік" на українську мову

EnglishUkrainian

Leak

[Витік]
/lik/

noun

1. An accidental hole that allows something (fluid or light etc.) to enter or escape

 • "One of the tires developed a leak"
  synonym:
 • leak

1. Випадковий отвір, який дозволяє чомусь (рідині або світлу тощо) увійти або втекти

 • "В одній із шин стався витік"
  синонім:
 • витік

2. Soft watery rot in fruits and vegetables caused by fungi

  synonym:
 • leak

2. М'яка водяниста гниль у фруктах і овочах, викликана грибками

  синонім:
 • витік

3. A euphemism for urination

 • "He had to take a leak"
  synonym:
 • leak
 • ,
 • wetting
 • ,
 • making water
 • ,
 • passing water

3. Евфемізм для сечовипускання

 • "Йому довелося витікати"
  синонім:
 • витік
 • ,
 • змочування
 • ,
 • виготовлення води
 • ,
 • прохідна вода

4. The discharge of a fluid from some container

 • "They tried to stop the escape of gas from the damaged pipe"
 • "He had to clean up the leak"
  synonym:
 • escape
 • ,
 • leak
 • ,
 • leakage
 • ,
 • outflow

4. Витік рідини з якогось контейнера

 • "Вони намагалися зупинити вихід газу з пошкодженої труби"
 • "Йому довелося прибрати витік"
  синонім:
 • втеча
 • ,
 • витік
 • ,
 • відтік

5. Unauthorized (especially deliberate) disclosure of confidential information

  synonym:
 • leak
 • ,
 • news leak

5. Несанкціоноване (особливо умисне) розголошення конфіденційної інформації

  синонім:
 • витік
 • ,
 • витік новин

verb

1. Tell anonymously

 • "The news were leaked to the paper"
  synonym:
 • leak

1. Розповідати анонімно

 • "Новини просочилися в газету"
  синонім:
 • витік

2. Be leaked

 • "The news leaked out despite his secrecy"
  synonym:
 • leak
 • ,
 • leak out

2. Просочитися

 • "Новина просочилася, незважаючи на його таємницю"
  синонім:
 • витік
 • ,
 • витікати

3. Enter or escape as through a hole or crack or fissure

 • "Water leaked out of the can into the backpack"
 • "Gas leaked into the basement"
  synonym:
 • leak

3. Входити або виходити, як через отвір, тріщину чи тріщину

 • "Вода витекла з банки в рюкзак"
 • "Газ просочився в підвал"
  синонім:
 • витік

4. Have an opening that allows light or substances to enter or go out

 • "The container leaked gasoline"
 • "The roof leaks badly"
  synonym:
 • leak

4. Мати отвір, який дозволяє світлу або речовинам входити або виходити назовні

 • "Контейнер витік бензину"
 • "Дах сильно протікає"
  синонім:
 • витік

Examples of using

There might be a gas leak in our house.
У нашому будинку може бути витік газу.
There's а leak in that pipe.
У цій трубі є витік.
I can seal the leak.
Я можу закрити витік.