Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "largely" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "значною мірою" на українську мову

EnglishUkrainian

Largely

[Значною мірою]
/lɑrʤli/

adverb

1. In large part

 • Mainly or chiefly
 • "These accounts are largely inactive"
  synonym:
 • largely
 • ,
 • mostly
 • ,
 • for the most part

1. Значною частиною

 • Головним чином або головним чином
 • "Ці облікові записи в основному неактивні"
  синонім:
 • значною мірою
 • ,
 • переважно
 • ,
 • здебільшого

2. On a large scale

 • "The sketch was so largely drawn that you could see it from the back row"
  synonym:
 • largely

2. У великих масштабах

 • "Ескіз був настільки намальований, що його можна було побачити із заднього ряду"
  синонім:
 • значною мірою

Examples of using

Bronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
Бронзовий посуд в основному виготовляється зі сплавів латуні та олова.
Net profit for the period is estimated at 100 billion yen, largely unchanged from the previous one.
Чистий прибуток за період оцінюється в 100 мільярдів ієн, що майже не змінилося порівняно з попереднім.
My success was largely due to luck.
Мій успіх був багато в чому завдяки удачі.