Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "knowing" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "знаючи" на українську мову

EnglishUkrainian

Knowing

[Знаючи]
/noʊɪŋ/

noun

1. A clear and certain mental apprehension

  synonym:
 • knowing

1. Чітке і певне душевне побоювання

  синонім:
 • знаючи

adjective

1. Evidencing the possession of inside information

  synonym:
 • knowing
 • ,
 • wise(p)
 • ,
 • wise to(p)

1. Підтвердження володіння внутрішньою інформацією

  синонім:
 • знаючи
 • ,
 • мудрий(п)
 • ,
 • мудрий до(п)

2. Characterized by conscious design or purpose

 • "Intentional damage"
 • "A knowing attempt to defraud"
 • "A willful waste of time"
  synonym:
 • intentional
 • ,
 • knowing

2. Характеризується свідомим задумом або метою

 • "Навмисне пошкодження"
 • "Знаюча спроба шахрайства"
 • "Навмисна трата часу"
  синонім:
 • навмисний
 • ,
 • знаючи

3. Alert and fully informed

 • "A knowing collector of rare books"
 • "Surprisingly knowledgeable about what was going on"
  synonym:
 • knowledgeable
 • ,
 • knowing

3. Попереджений і повністю поінформований

 • "Знаючий колекціонер рідкісних книг"
 • "Напрочуд обізнаний про те, що відбувається"
  синонім:
 • обізнаний
 • ,
 • знаючи

4. Highly educated

 • Having extensive information or understanding
 • "Knowing instructors"
 • "A knowledgeable critic"
 • "A knowledgeable audience"
  synonym:
 • knowing
 • ,
 • knowledgeable
 • ,
 • learned
 • ,
 • lettered
 • ,
 • well-educated
 • ,
 • well-read

4. Високоосвічений

 • Наявність обширної інформації або розуміння
 • "Знаючі інструктори"
 • "Обізнаний критик"
 • "Обізнана аудиторія"
  синонім:
 • знаючи
 • ,
 • обізнаний
 • ,
 • навчився
 • ,
 • літерний
 • ,
 • добре освічений
 • ,
 • начитаний

Examples of using

Can he swim? Sure! Tom was the best swimmer of our class, and knowing him I don't think he lost a bit of his skill.
Чи вміє він плавати? Звичайно! Том був найкращим плавцем нашого класу, і, знаючи його, я не думаю, що він трохи втратив свою майстерність.
Without knowing what may happen tomorrow, I live in permanent fear.
Не знаючи, що може статися завтра, я живу в постійному страху.
I felt afraid of being left alone, and for three whole days I wandered about the town in profound dejection, not knowing what to do with myself.
Я боявся залишитися сам, і цілих три дні блукав містом у глибокій пригніченості, не знаючи, що з собою робити.