Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kind" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "рід" на українську мову

EnglishUkrainian

Kind

[Вид]
/kaɪnd/

noun

1. A category of things distinguished by some common characteristic or quality

 • "Sculpture is a form of art"
 • "What kinds of desserts are there?"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • sort
 • ,
 • form
 • ,
 • variety

1. Категорія речей, що відрізняються якоюсь спільною характеристикою або якістю

 • "Скульптура - вид мистецтва"
 • "Які там десерти?"
  синонім:
 • вид
 • ,
 • сортувати
 • ,
 • форма
 • ,
 • різноманітність

adjective

1. Having or showing a tender and considerate and helpful nature

 • Used especially of persons and their behavior
 • "Kind to sick patients"
 • "A kind master"
 • "Kind words showing understanding and sympathy"
 • "Thanked her for her kind letter"
  synonym:
 • kind

1. Наявність або демонстрація ніжного, уважного та корисного характеру

 • Використовується особливо для людей та їх поведінки
 • "Добрий до хворих пацієнтів"
 • "Добрий майстер"
 • "Добрі слова, що виявляють розуміння та співчуття"
 • "Подякував їй за добрий лист"
  синонім:
 • вид

2. Agreeable, conducive to comfort

 • "A dry climate kind to asthmatics"
 • "The genial sunshine"
 • "Hot summer pavements are anything but kind to the feet"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • genial

2. Приємний, сприятливий для комфорту

 • "Сухий клімат для астматиків"
 • "Геніальне сонце"
 • "Спекотні літні тротуари - це все, що завгодно, але не добрі до ніг"
  синонім:
 • вид
 • ,
 • геніальний

3. Tolerant and forgiving under provocation

 • "Our neighbor was very kind about the window our son broke"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • tolerant

3. Толерантний і прощаючий під провокацією

 • "Наш сусід був дуже добрий до вікна, яке розбив наш син"
  синонім:
 • вид
 • ,
 • толерантний

Examples of using

This kind of work is very dangerous.
Така робота дуже небезпечна.
I doubt that Tom would ever do that kind of thing.
Я сумніваюся, що Том коли-небудь зробить такі речі.
Do you like the same kind of music as your parents do?
Вам подобається така ж музика, як і вашим батькам?