Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kick" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "удар" на українську мову

EnglishUkrainian

Kick

[Удар]
/kɪk/

noun

1. The act of delivering a blow with the foot

 • "He gave the ball a powerful kick"
 • "The team's kicking was excellent"
  synonym:
 • kick
 • ,
 • boot
 • ,
 • kicking

1. Акт нанесення удару ногою

 • "Він сильно вдарив м'яч"
 • "Удар команди був чудовим"
  синонім:
 • удар
 • ,
 • бот
 • ,
 • ногами

2. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

2. Швидке вивільнення запасу афективної сили

 • "Вони отримали від цього великий удар"
 • "Який черевик!"
 • "Він швидко поспішив з ін'єкційним вживанням героїну"
 • "Він робить це для ударів ногами"
  синонім:
 • банг
 • ,
 • бот
 • ,
 • заряджати
 • ,
 • раш
 • ,
 • промивати
 • ,
 • трепет
 • ,
 • удар

3. The backward jerk of a gun when it is fired

  synonym:
 • recoil
 • ,
 • kick

3. Зворотний ривок пістолета, коли з нього стріляють

  синонім:
 • віддача
 • ,
 • удар

4. Informal terms for objecting

 • "I have a gripe about the service here"
  synonym:
 • gripe
 • ,
 • kick
 • ,
 • beef
 • ,
 • bitch
 • ,
 • squawk

4. Неофіційні умови заперечення

 • "Я тут сумую за послугою"
  синонім:
 • грип
 • ,
 • удар
 • ,
 • яловичина
 • ,
 • сука
 • ,
 • сквок

5. The sudden stimulation provided by strong drink (or certain drugs)

 • "A sidecar is a smooth drink but it has a powerful kick"
  synonym:
 • kick

5. Раптова стимуляція, яку забезпечує міцний напій (або певні препарати)

 • "Коляска - це гладкий напій, але він має потужний удар"
  синонім:
 • удар

6. A rhythmic thrusting movement of the legs as in swimming or calisthenics

 • "The kick must be synchronized with the arm movements"
 • "The swimmer's kicking left a wake behind him"
  synonym:
 • kick
 • ,
 • kicking

6. Ритмічний рух ніг, як у плаванні чи гімнастиці

 • "Удар ногою повинен бути синхронізований з рухами руки"
 • "Удари плавця залишили слід за ним"
  синонім:
 • удар
 • ,
 • ногами

verb

1. Drive or propel with the foot

  synonym:
 • kick

1. Рухайтеся або рухайтеся ногою

  синонім:
 • удар

2. Thrash about or strike out with the feet

  synonym:
 • kick

2. Бийте або викреслюйте ногами

  синонім:
 • удар

3. Strike with the foot

 • "The boy kicked the dog"
 • "Kick the door down"
  synonym:
 • kick

3. Удар ногою

 • "Хлопчик штовхнув собаку"
 • "Вибити двері"
  синонім:
 • удар

4. Kick a leg up

  synonym:
 • kick

4. Удар ногою вгору

  синонім:
 • удар

5. Spring back, as from a forceful thrust

 • "The gun kicked back into my shoulder"
  synonym:
 • kick back
 • ,
 • recoil
 • ,
 • kick

5. Відскочити, як від силового поштовху

 • "Пістолет вдарив мені в плече"
  синонім:
 • відштовхнутися
 • ,
 • віддача
 • ,
 • удар

6. Stop consuming

 • "Kick a habit"
 • "Give up alcohol"
  synonym:
 • kick
 • ,
 • give up

6. Припиніть споживати

 • "Взяти звичку"
 • "Відмовитися від алкоголю"
  синонім:
 • удар
 • ,
 • здаватися

7. Make a goal

 • "He kicked the extra point after touchdown"
  synonym:
 • kick

7. Зробити мету

 • "Він набрав додаткове очко після тачдауну"
  синонім:
 • удар

8. Express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness

 • "My mother complains all day"
 • "She has a lot to kick about"
  synonym:
 • complain
 • ,
 • kick
 • ,
 • plain
 • ,
 • sound off
 • ,
 • quetch
 • ,
 • kvetch

8. Висловлюйте скарги, невдоволення, невдоволення чи нещастя

 • "Моя мама скаржиться цілий день"
 • "Їй є над чим поштовхнути"
  синонім:
 • скаржитися
 • ,
 • удар
 • ,
 • плен
 • ,
 • звук вимкнено
 • ,
 • кветч

Examples of using

That guy is really a nutjob, don't kick against the pricks.
Цей хлопець справді божевільний, не бийте в уколи.
I hope this horse doesn't kick.
Сподіваюся, цей кінь не стукає.
The kick of the rifle can break your shoulder.
Удар рушниці може зламати вам плече.