Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "joke" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "жарт" на українську мову

EnglishUkrainian

Joke

[Жарт]
/ʤoʊk/

noun

1. A humorous anecdote or remark intended to provoke laughter

 • "He told a very funny joke"
 • "He knows a million gags"
 • "Thanks for the laugh"
 • "He laughed unpleasantly at his own jest"
 • "Even a schoolboy's jape is supposed to have some ascertainable point"
  synonym:
 • joke
 • ,
 • gag
 • ,
 • laugh
 • ,
 • jest
 • ,
 • jape

1. Жартівливий анекдот або зауваження, покликане спровокувати сміх

 • "Він розповів дуже смішний жарт"
 • "Він знає мільйон кляпів"
 • "Дякую за сміх"
 • "Він неприємно сміявся з власного жарту"
 • "Навіть у школяра має бути певна точка зору"
  синонім:
 • жарт
 • ,
 • кляп
 • ,
 • смійся
 • ,
 • жап

2. Activity characterized by good humor

  synonym:
 • jest
 • ,
 • joke
 • ,
 • jocularity

2. Діяльність, що характеризується добрим гумором

  синонім:
 • жарт
 • ,
 • жартівливість

3. A ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

  synonym:
 • antic
 • ,
 • joke
 • ,
 • prank
 • ,
 • trick
 • ,
 • caper
 • ,
 • put-on

3. Смішний або гротескний вчинок, зроблений для розваги та розваги

  синонім:
 • антик
 • ,
 • жарт
 • ,
 • витівка
 • ,
 • трюк
 • ,
 • каперс
 • ,
 • надягати

4. A triviality not to be taken seriously

 • "I regarded his campaign for mayor as a joke"
  synonym:
 • joke

4. Тривіальність, яку не слід сприймати серйозно

 • "Я розцінив його кампанію на посаду мера як жарт"
  синонім:
 • жарт

verb

1. Tell a joke

 • Speak humorously
 • "He often jokes even when he appears serious"
  synonym:
 • joke
 • ,
 • jest

1. Розкажи анекдот

 • Говоріть гумористично
 • "Він часто жартує, навіть коли здається серйозним"
  синонім:
 • жарт

2. Act in a funny or teasing way

  synonym:
 • joke
 • ,
 • jest

2. Дійте смішно або дражнити

  синонім:
 • жарт

Examples of using

It's getting beyond a joke!
Це виходить за межі жарту!
Tom played a joke on his friend.
Том пожартував над своїм другом.
He didn't understand Mary's joke.
Він не зрозумів жарту Мері.