Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intrinsic" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "внутрішній" на українську мову

EnglishUkrainian

Intrinsic

[Внутрішній]
/ɪntrɪnsɪk/

adjective

1. Belonging to a thing by its very nature

 • "Form was treated as something intrinsic, as the very essence of the thing"- john dewey
  synonym:
 • intrinsic
 • ,
 • intrinsical

1. Приналежність до речі за самою своєю природою

 • "Форма розглядалася як щось внутрішнє, як сама суть речі"- джон дьюї
  синонім:
 • внутрішній

2. Situated within or belonging solely to the organ or body part on which it acts

 • "Intrinsic muscles"
  synonym:
 • intrinsic

2. Розташований у органі чи частині тіла, на яку він діє, або належить виключно до них

 • "Внутрішні м'язи"
  синонім:
 • внутрішній