Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intonation" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "інтонація" на українську мову

EnglishUkrainian

Intonation

[Інтонація]
/ɪntəneʃən/

noun

1. Rise and fall of the voice pitch

  synonym:
 • intonation
 • ,
 • modulation
 • ,
 • pitch contour

1. Підйом і падіння висоти голосу

  синонім:
 • інтонація
 • ,
 • модуляція
 • ,
 • контур висоти

2. Singing by a soloist of the opening piece of plainsong

  synonym:
 • intonation

2. Спів соліста початкового твору звичайної пісні

  синонім:
 • інтонація

3. The act of singing in a monotonous tone

  synonym:
 • intonation
 • ,
 • chanting

3. Акт співу монотонним тоном

  синонім:
 • інтонація
 • ,
 • скандування

4. The production of musical tones (by voice or instrument)

 • Especially the exactitude of the pitch relations
  synonym:
 • intonation

4. Постановка музичних тонів (голосом або інструментом)

 • Особливо точність співвідношень висоти
  синонім:
 • інтонація