Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intense" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "інтенсивний" на українську мову

EnglishUkrainian

Intense

[Інтенсивний]
/ɪntɛns/

adjective

1. Possessing or displaying a distinctive feature to a heightened degree

 • "Intense heat"
 • "Intense anxiety"
 • "Intense desire"
 • "Intense emotion"
 • "The skunk's intense acrid odor"
 • "Intense pain"
 • "Enemy fire was intense"
  synonym:
 • intense

1. Володіння або демонстрація відмінної риси в підвищеному ступені

 • "Інтенсивна спека"
 • "Інтенсивна тривога"
 • "Інтенсивне бажання"
 • "Напружена емоція"
 • "Інтенсивний їдкий запах скунса"
 • "Сильний біль"
 • "Ворожий вогонь був інтенсивним"
  синонім:
 • інтенсивний

2. Extremely sharp or intense

 • "Acute pain"
 • "Felt acute annoyance"
 • "Intense itching and burning"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • intense

2. Надзвичайно різкий або інтенсивний

 • "Гострий біль"
 • "Відчув гостре роздратування"
 • "Інтенсивний свербіж і печіння"
  синонім:
 • гострий
 • ,
 • інтенсивний

3. (of color) having the highest saturation

 • "Vivid green"
 • "Intense blue"
  synonym:
 • intense
 • ,
 • vivid

3. (кольору) з найвищою насиченістю

 • "Яскраво-зелений"
 • "Інтенсивний синій"
  синонім:
 • інтенсивний
 • ,
 • яскравий

Examples of using

The cold is intense.
Холод інтенсивний.
How are you keeping off this intense heat?
Як ви утримуєтеся від цієї сильної спеки?
She is intense in her study.
Вона інтенсивна у своєму навчанні.