Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inhibit" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "гальмувати" на українську мову

EnglishUkrainian

Inhibit

[Гальмувати]
/ɪnhɪbət/

verb

1. To put down by force or authority

 • "Suppress a nascent uprising"
 • "Stamp down on littering"
 • "Conquer one's desires"
  synonym:
 • suppress
 • ,
 • stamp down
 • ,
 • inhibit
 • ,
 • subdue
 • ,
 • conquer
 • ,
 • curb

1. Придушувати силою чи владою

 • "Придушити повстання, що зароджується"
 • "Штампувати сміття"
 • "Перемагати свої бажання"
  синонім:
 • придушити
 • ,
 • штампувати
 • ,
 • інгібувати
 • ,
 • підкоряти
 • ,
 • завойовувати
 • ,
 • бордюр

2. Limit the range or extent of

 • "Contact between the young was inhibited by strict social customs"
  synonym:
 • inhibit

2. Обмежте діапазон або обсяг

 • "Контакт між молодими гальмувався суворими соціальними звичаями"
  синонім:
 • інгібувати

3. Limit, block, or decrease the action or function of

 • "Inhibit the action of the enzyme"
 • "Inhibit the rate of a chemical reaction"
  synonym:
 • inhibit

3. Обмежувати, блокувати або зменшувати дію чи функцію

 • "Гальмувати дію ферменту"
 • "Гальмувати швидкість хімічної реакції"
  синонім:
 • інгібувати

4. Control and refrain from showing

 • Of emotions, desires, impulses, or behavior
  synonym:
 • inhibit
 • ,
 • bottle up
 • ,
 • suppress

4. Контролюйте та утримуйтеся від показу

 • Емоцій, бажань, імпульсів або поведінки
  синонім:
 • інгібувати
 • ,
 • пляшка вгору
 • ,
 • придушити