Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "industrial" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "промисловий" на українську мову

EnglishUkrainian

Industrial

[Індустріальний]
/ɪndəstriəl/

adjective

1. Of or relating to or resulting from industry

 • "Industrial output"
  synonym:
 • industrial

1. Промисловості, пов’язані з нею чи є результатом неї

 • "Промисловий випуск"
  синонім:
 • індустріальний

2. Having highly developed industries

 • "The industrial revolution"
 • "An industrial nation"
  synonym:
 • industrial

2. Маючи високорозвинені галузі

 • "Промислова революція"
 • "Індустріальна нація"
  синонім:
 • індустріальний

3. Employed in industry

 • "The industrial classes"
 • "Industrial work"
  synonym:
 • industrial

3. Зайняті в промисловості

 • "Промислові класи"
 • "Промислова робота"
  синонім:
 • індустріальний

4. Suitable to stand up to hard wear

 • "Industrial carpeting"
  synonym:
 • industrial

4. Підходить для стійкого зносу

 • "Промислове килимове покриття"
  синонім:
 • індустріальний

Examples of using

In China's agricultural and industrial areas, some people are still very poor.
У сільськогосподарських і промислових районах Китаю деякі люди все ще дуже бідні.
Japan is an industrial country.
Японія - індустріальна країна.
Banks are cutting lending to industrial borrowers.
Банки скорочують кредитування промислових позичальників.