Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "increasing" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "збільшення" на українську мову

EnglishUkrainian

Increasing

[Збільшення]
/ɪnkrisɪŋ/

adjective

1. Becoming greater or larger

 • "Increasing prices"
  synonym:
 • increasing

1. Стає більшим або більшим

 • "Зростання цін"
  синонім:
 • збільшення

2. Music

  synonym:
 • increasing

2. Музыка

  синонім:
 • збільшення

Examples of using

The number of murders is increasing even in a country like Japan.
Кількість вбивств зростає навіть у такій країні, як Японія.
The population is increasing.
Населення збільшується.
Since women are taking on more responsibilities at work and in the community, it is said that the number of women with stress from both child-rearing and work is increasing.
Оскільки жінки беруть на себе більше обов’язків на роботі та в суспільстві, кажуть, що кількість жінок, які страждають від стресу як від виховання дітей, так і від роботи, зростає.