Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inactive" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "неактивний" на українську мову

EnglishUkrainian

Inactive

[Неактивний]
/ɪnæktɪv/

adjective

1. (chemistry) not participating in a chemical reaction

 • Chemically inert
 • "Desired amounts of inactive chlorine"
  synonym:
 • inactive

1. (хімія) не бере участі в хімічній реакції

 • Хімічно інертний
 • "Бажані кількості неактивного хлору"
  синонім:
 • неактивний

2. (pathology) not progressing or increasing

 • Or progressing slowly
  synonym:
 • inactive

2. (патологія) не прогресує і не зростає

 • Або повільно прогресує
  синонім:
 • неактивний

3. (military) not involved in military operations

  synonym:
 • nonoperational
 • ,
 • inactive

3. (військовий), не залучений до військових дій

  синонім:
 • неоперативний
 • ,
 • неактивний

4. Not exerting influence or change

  synonym:
 • inactive

4. Не чинячи впливу або змін

  синонім:
 • неактивний

5. (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct

 • "A dormant volcano"
  synonym:
 • dormant
 • ,
 • inactive

5. (наприклад, вулканів) не вивергаються і не згасають

 • "Сплячий вулкан"
  синонім:
 • сплячий
 • ,
 • неактивний

6. Lacking in energy or will

 • "Much benevolence of the passive order may be traced to a disinclination to inflict pain upon oneself"- george meredith
  synonym:
 • passive
 • ,
 • inactive

6. Бракує енергії чи волі

 • "Багато доброзичливості пасивного порядку можна простежити до небажання завдавати собі болю" - джордж мередіт
  синонім:
 • пасивний
 • ,
 • неактивний

7. Lacking activity

 • Lying idle or unused
 • "An inactive mine"
 • "Inactive accounts"
 • "Inactive machinery"
  synonym:
 • inactive

7. Відсутність активності

 • Лежачи без діла або невикористаним
 • "Неактивна шахта"
 • "Неактивні рахунки"
 • "Неактивна техніка"
  синонім:
 • неактивний

8. Not engaged in full-time work

 • "Inactive reserve"
 • "An inactive member"
  synonym:
 • inactive

8. Не зайнятий на повний робочий день

 • "Неактивний резерв"
 • "Неактивний учасник"
  синонім:
 • неактивний

9. Not active physically or mentally

 • "Illness forced him to live an inactive life"
 • "Dreamy and inactive by nature"
  synonym:
 • inactive

9. Неактивний фізично чи психічно

 • "Хвороба змусила його жити бездіяльним життям"
 • "Мрійливий і неактивний від природи"
  синонім:
 • неактивний

10. Not in physical motion

 • "The inertia of an object at rest"
  synonym:
 • inactive
 • ,
 • motionless
 • ,
 • static
 • ,
 • still

10. Не у фізичному русі

 • "Інерція об'єкта в спокої"
  синонім:
 • неактивний
 • ,
 • нерухомий
 • ,
 • статичний
 • ,
 • ще