Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impressionist" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "імпресіоніст" на українську мову

EnglishUkrainian

Impressionist

[Імпресіоніст]
/ɪmprɛʃənəst/

noun

1. A painter who follows the theories of impressionism

  synonym:
 • impressionist

1. Художник, який дотримується теорій імпресіонізму

  синонім:
 • імпресіоніст

adjective

1. Relating to or characteristic of impressionism

 • "Impressionist music"
  synonym:
 • impressionist
 • ,
 • impressionistic

1. Пов'язані з імпресіонізмом або характерні для нього

 • "Імпресіоністська музика"
  синонім:
 • імпресіоніст
 • ,
 • імпресіоністський