Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impatient" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "нетерплячий" на українську мову

EnglishUkrainian

Impatient

[Нетерплячий]
/ɪmpeʃənt/

adjective

1. Restless or short-tempered under delay or opposition

 • "Impatient with the slower students"
 • "Impatient of criticism"
  synonym:
 • impatient

1. Неспокійний або запальний під затримкою або протидією

 • "Нетерпляче з повільнішими студентами"
 • "Нетерплячий критики"
  синонім:
 • нетерплячий

2. (usually followed by `to') full of eagerness

 • "Impatient to begin"
 • "Raring to go"
  synonym:
 • impatient(p)
 • ,
 • raring(p)

2. (зазвичай слідує `to') сповнений завзяття

 • "Нетерпляче починати"
 • "Сміливо йти"
  синонім:
 • нетерплячий(p)
 • ,
 • рарінг(p)

Examples of using

Tom was impatient and restless.
Том був нетерплячим і неспокійним.
Don't be so impatient.
Не будь таким нетерплячим.
I'm very impatient to see the new version of Tatoeba.
Мені дуже не терпиться побачити нову версію Tatoeba.