Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impact" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "вплив" на українську мову

EnglishUkrainian

Impact

[Вплив]
/ɪmpækt/

noun

1. The striking of one body against another

  synonym:
 • impact

1. Удар одного тіла об інше

  синонім:
 • вплив

2. A forceful consequence

 • A strong effect
 • "The book had an important impact on my thinking"
 • "The book packs a wallop"
  synonym:
 • impact
 • ,
 • wallop

2. Силовий наслідок

 • Сильний ефект
 • "Книга мала важливий вплив на моє мислення"
 • "Книга пакує валик"
  синонім:
 • вплив
 • ,
 • валлоп

3. Influencing strongly

 • "They resented the impingement of american values on european culture"
  synonym:
 • impingement
 • ,
 • encroachment
 • ,
 • impact

3. Сильно впливаючи

 • "Вони обурювалися посяганням американських цінностей на європейську культуру"
  синонім:
 • імпінг
 • ,
 • посягання
 • ,
 • вплив

4. The violent interaction of individuals or groups entering into combat

 • "The armies met in the shock of battle"
  synonym:
 • shock
 • ,
 • impact

4. Насильницька взаємодія окремих осіб або груп, які вступають у бойові дії

 • "Армії зустрілися в ударі бою"
  синонім:
 • шок
 • ,
 • вплив

verb

1. Press or wedge together

 • Pack together
  synonym:
 • impact

1. Натисніть або зробіть клин разом

 • Пакуйте разом
  синонім:
 • вплив

2. Have an effect upon

 • "Will the new rules affect me?"
  synonym:
 • affect
 • ,
 • impact
 • ,
 • bear upon
 • ,
 • bear on
 • ,
 • touch on
 • ,
 • touch

2. Впливати на

 • "Чи вплинуть на мене нові правила?"
  синонім:
 • афект
 • ,
 • вплив
 • ,
 • терпіти
 • ,
 • нести на
 • ,
 • торкнутися
 • ,
 • дотик

Examples of using

My method is surprisingly simple, but the impact is big.
Мій метод напрочуд простий, але вплив великий.
Stress can have an enormous negative impact on your health.
Стрес може мати величезний негативний вплив на ваше здоров'я.
Lack of sleep can have an enormous negative impact on a student's grades.
Недосипання може мати величезний негативний вплив на оцінки учня.