Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hospitable" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "гостинний" на українську мову

EnglishUkrainian

Hospitable

[Гостинний]
/hɑspɪtəbəl/

adjective

1. Favorable to life and growth

 • "Soil sufficiently hospitable for forest growth"
 • "A hospitable environment"
  synonym:
 • hospitable

1. Сприятливий для життя і зростання

 • "Ґрунт, достатньо гостинний для росту лісу"
 • "Гостинне середовище"
  синонім:
 • гостинний

2. Disposed to treat guests and strangers with cordiality and generosity

 • "A good-natured and hospitable man"
 • "A hospitable act"
 • "Hospitable invitations"
  synonym:
 • hospitable

2. Налаштований ставитися до гостей і незнайомців сердечно і щедро

 • "Добродушний і гостинний чоловік"
 • "Гостинний вчинок"
 • "Гостинні запрошення"
  синонім:
 • гостинний

3. Having an open mind

 • "Hospitable to new ideas"
 • "Open to suggestions"
  synonym:
 • hospitable

3. Маючи відкритий розум

 • "Гостинні до нових ідей"
 • "Відкритий до пропозицій"
  синонім:
 • гостинний

Examples of using

The natives are very hospitable.
Тубільці дуже гостинні.