Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hazel" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "ліщина" на українську мову

EnglishUkrainian

Hazel

[Хейзел]
/hezəl/

noun

1. Australian tree grown especially for ornament and its fine-grained wood and bearing edible nuts

  synonym:
 • hazel
 • ,
 • hazel tree
 • ,
 • Pomaderris apetala

1. Австралійське дерево, вирощене спеціально для прикраси та його дрібнозернистої деревини та містить їстівні горіхи

  синонім:
 • хейзел
 • ,
 • ліщина
 • ,
 • Помадерріс апетала

2. The fine-grained wood of a hazelnut tree (genus corylus) and the hazel tree (australian genus pomaderris)

  synonym:
 • hazel

2. Дрібнозерниста деревина фундука (рід corylus) і ліщини (австралійський рід pomaderris)

  синонім:
 • хейзел

3. Any of several shrubs or small trees of the genus corylus bearing edible nuts enclosed in a leafy husk

  synonym:
 • hazelnut
 • ,
 • hazel
 • ,
 • hazelnut tree

3. Будь-який із кількох кущів або невеликих дерев роду corylus, що містять їстівні горіхи, укладені в листове лушпиння

  синонім:
 • фундук
 • ,
 • хейзел
 • ,
 • дерево фундук

4. A shade of brown that is yellowish or reddish

 • It is a greenish shade of brown when used to describe the color of someone's eyes
  synonym:
 • hazel

4. Відтінок коричневого жовтуватого або червонуватого кольору

 • Це зеленуватий відтінок коричневого, коли використовується для опису кольору чиїхось очей
  синонім:
 • хейзел

adjective

1. Of a light brown or yellowish brown color

  synonym:
 • hazel

1. Світло-коричневого або жовтувато-коричневого кольору

  синонім:
 • хейзел