Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gravitation" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "гравітація" на українську мову

EnglishUkrainian

Gravitation

[Гравітація]
/grævɪteʃən/

noun

1. (physics) the force of attraction between all masses in the universe

 • Especially the attraction of the earth's mass for bodies near its surface
 • "The more remote the body the less the gravity"
 • "The gravitation between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them"
 • "Gravitation cannot be held responsible for people falling in love"--albert einstein
  synonym:
 • gravity
 • ,
 • gravitation
 • ,
 • gravitational attraction
 • ,
 • gravitational force

1. (фізика) сила притягання між усіма масами у всесвіті

 • Особливо притягання земної маси до тіл біля її поверхні
 • "Чим віддаленіше тіло, тим менше сила тяжіння"
 • "Гравітація між двома тілами пропорційна добутку їхніх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними"
 • "Гравітація не може нести відповідальність за те, що люди закохуються" - альберт ейнштейн
  синонім:
 • гравітація
 • ,
 • гравітації
 • ,
 • гравітаційне тяжіння
 • ,
 • гравітаційна сила

2. Movement downward resulting from gravitational attraction

 • "Irrigation by gravitation rather than by pumps"
  synonym:
 • gravitation

2. Рух вниз в результаті гравітаційного тяжіння

 • "Зрошення гравітацією, а не насосами"
  синонім:
 • гравітації

3. A figurative movement toward some attraction

 • "The gravitation of the middle class to the suburbs"
  synonym:
 • gravitation

3. Образний рух до якогось потягу

 • "Тяжіння середнього класу до передмістя"
  синонім:
 • гравітації