Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "goldfish" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "золота рибка" на українську мову

EnglishUkrainian

Goldfish

[Золота рибка]
/goʊldfɪʃ/

noun

1. Small golden or orange-red freshwater fishes of eurasia used as pond or aquarium fishes

    synonym:
  • goldfish
  • ,
  • Carassius auratus

1. Дрібні золотисті або оранжево-червоні прісноводні риби євразії, що використовуються як ставкові або акваріумні риби

    синонім:
  • золота рибка
  • ,
  • Карасій аурат

Examples of using

I'm feeding the goldfish.
Я годую золоту рибку.
I'm feeding the goldfish.
Я годую золоту рибку.