Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gentle" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "ніжний" на українську мову

EnglishUkrainian

Gentle

[Ніжний]
/ʤɛntəl/

verb

1. Cause to be more favorably inclined

 • Gain the good will of
 • "She managed to mollify the angry customer"
  synonym:
 • pacify
 • ,
 • lenify
 • ,
 • conciliate
 • ,
 • assuage
 • ,
 • appease
 • ,
 • mollify
 • ,
 • placate
 • ,
 • gentle
 • ,
 • gruntle

1. Причина бути більш прихильно налаштованим

 • Здобути добру волю
 • "Їй вдалося заспокоїти розлюченого клієнта"
  синонім:
 • заспокоювати
 • ,
 • леніфікувати
 • ,
 • примирити
 • ,
 • заспокоєння
 • ,
 • заспокоїти
 • ,
 • ніжний
 • ,
 • бурчання

2. Give a title to someone

 • Make someone a member of the nobility
  synonym:
 • ennoble
 • ,
 • gentle
 • ,
 • entitle

2. Дайте комусь титул

 • Зробити когось членом дворянства
  синонім:
 • облагороджувати
 • ,
 • ніжний
 • ,
 • право

3. Stroke soothingly

  synonym:
 • gentle

3. Заспокійливо погладьте

  синонім:
 • ніжний

adjective

1. Soft and mild

 • Not harsh or stern or severe
 • "A gentle reprimand"
 • "A vein of gentle irony"
 • "Poked gentle fun at him"
  synonym:
 • gentle
 • ,
 • soft

1. М'який і м'який

 • Не суворий, суворий або суворий
 • "Ніжна догана"
 • "Жилка ніжної іронії"
 • "Ніжно потішився з нього"
  синонім:
 • ніжний
 • ,
 • мякий

2. Having or showing a kindly or tender nature

 • "The gentle touch of her hand"
 • "Her gentle manner was comforting"
 • "A gentle sensitive nature"
 • "Gentle blue eyes"
  synonym:
 • gentle

2. Мати або проявляти доброзичливий або ніжний характер

 • "Ніжний дотик її руки"
 • "Її ніжність втішала"
 • "Ніжна чутлива природа"
 • "Ніжні блакитні очі"
  синонім:
 • ніжний

3. Quiet and soothing

 • "A gentle voice"
 • "A gentle nocturne"
  synonym:
 • gentle

3. Тихий і заспокійливий

 • "Ніжний голос"
 • "Ніжний ноктюрн"
  синонім:
 • ніжний

4. Belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy

 • "An aristocratic family"
 • "Aristocratic bostonians"
 • "Aristocratic government"
 • "A blue family"
 • "Blue blood"
 • "The blue-blooded aristocracy"
 • "Of gentle blood"
 • "Patrician landholders of the american south"
 • "Aristocratic bearing"
 • "Aristocratic features"
 • "Patrician tastes"
  synonym:
 • aristocratic
 • ,
 • aristocratical
 • ,
 • blue
 • ,
 • blue-blooded
 • ,
 • gentle
 • ,
 • patrician

4. Належність або характеристика дворянства чи аристократії

 • "Аристократична родина"
 • "Аристократичні бостонці"
 • "Аристократичний уряд"
 • "Блакитна сім'я"
 • "Блакитна кров"
 • "Синьокровна аристократія"
 • "Лагідної крові"
 • "Патриціанські землевласники американського півдня"
 • "Аристократичний підшипник"
 • "Аристократичні риси"
 • "Патриціанські смаки"
  синонім:
 • аристократичний
 • ,
 • синій
 • ,
 • синьокровний
 • ,
 • ніжний
 • ,
 • патрицій

5. Easily handled or managed

 • "A gentle old horse, docile and obedient"
  synonym:
 • docile
 • ,
 • gentle

5. Легко обробляється або управляється

 • "Ніжний старий кінь, слухняний і слухняний"
  синонім:
 • слухняний
 • ,
 • ніжний

6. Having little impact

 • "An easy pat on the shoulder"
 • "Gentle rain"
 • "A gentle breeze"
 • "A soft (or light) tapping at the window"
  synonym:
 • easy
 • ,
 • gentle
 • ,
 • soft

6. Незначний вплив

 • "Легке поплескування по плечу"
 • "Ніжний дощ"
 • "Лагідний вітерець"
 • "М'яке (або легке) постукування у вікно"
  синонім:
 • легко
 • ,
 • ніжний
 • ,
 • мякий

7. Marked by moderate steepness

 • "An easy climb"
 • "A gentle slope"
  synonym:
 • easy
 • ,
 • gentle

7. Відзначається помірною крутизною

 • "Легкий підйом"
 • "Лагідний схил"
  синонім:
 • легко
 • ,
 • ніжний

Examples of using

"Close your eyes for a minute," Tom whispered. Mary closed her eyes and Tom gave her a gentle kiss on the lips.
"Закрий очі на хвилину", - прошепотів Том. Мері заплющила очі, і Том ніжно поцілував її в губи.
She is not only gentle but brave.
Вона не тільки ніжна, але й смілива.
The long cruel winter at last came to an end, giving place to a gentle warm spring.
Довга жорстока зима нарешті підійшла до кінця, поступившись місцем ніжній теплій весні.