Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gar" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "гар" на українську мову

EnglishUkrainian

Gar

[Гар]
/gɑr/

noun

1. Primitive predaceous north american fish covered with hard scales and having long jaws with needlelike teeth

  synonym:
 • gar
 • ,
 • garfish
 • ,
 • garpike
 • ,
 • billfish
 • ,
 • Lepisosteus osseus

1. Примітивні хижі північноамериканські риби, вкриті твердою лускою і мають довгі щелепи з голчастими зубами

  синонім:
 • гар
 • ,
 • гарфіш
 • ,
 • гарпіке
 • ,
 • білфіш
 • ,
 • Лепісостей оссей

2. Elongate european surface-dwelling predacious fishes with long toothed jaws

 • Abundant in coastal waters
  synonym:
 • needlefish
 • ,
 • gar
 • ,
 • billfish

2. Подовжені європейські поверхневі хижі риби з довгими зубчастими щелепами

 • Рясніють у прибережних водах
  синонім:
 • голчаста риба
 • ,
 • гар
 • ,
 • білфіш