Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evil" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "зло" на українську мову

EnglishUkrainian

Evil

[Зло]
/ivəl/

noun

1. Morally objectionable behavior

  synonym:
 • evil
 • ,
 • immorality
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • iniquity

1. Морально неприйнятна поведінка

  синонім:
 • зло
 • ,
 • аморальність
 • ,
 • злочестивість
 • ,
 • беззаконня

2. That which causes harm or destruction or misfortune

 • "The evil that men do lives after them
 • The good is oft interred with their bones"- shakespeare
  synonym:
 • evil

2. Те, що завдає шкоди, руйнування чи нещастя

 • "Зло, яке чинять люди, живе після них
 • Добро часто поховано з їхніми кістками"- шекспір
  синонім:
 • зло

3. The quality of being morally wrong in principle or practice

 • "Attempts to explain the origin of evil in the world"
  synonym:
 • evil
 • ,
 • evilness

3. Якість моральної помилки в принципі чи на практиці

 • "Спроби пояснити походження зла у світі"
  синонім:
 • зло

adjective

1. Morally bad or wrong

 • "Evil purposes"
 • "An evil influence"
 • "Evil deeds"
  synonym:
 • evil

1. Морально погано чи неправильно

 • "Злі цілі"
 • "Злий вплив"
 • "Злі вчинки"
  синонім:
 • зло

2. Having the nature of vice

  synonym:
 • evil
 • ,
 • vicious

2. Маючи природу пороку

  синонім:
 • зло
 • ,
 • порочний

3. Having or exerting a malignant influence

 • "Malevolent stars"
 • "A malefic force"
  synonym:
 • malefic
 • ,
 • malevolent
 • ,
 • malign
 • ,
 • evil

3. Мати або здійснювати злоякісний вплив

 • "Зловмисні зірки"
 • "Зловмисна сила"
  синонім:
 • малефік
 • ,
 • зловмисний
 • ,
 • злоякісний
 • ,
 • зло

Examples of using

"Your Majesty, you are evil!" "I'm evil to the people who spend all my money on junk like faulty maps!"
"Ваша величність, ви злі!" "Я злий до людей, які витрачають усі мої гроші на мотлох, як на несправні карти!"
The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the real source of the evil.
Економічна анархія капіталістичного суспільства в тому вигляді, в якому воно існує сьогодні, є, на мій погляд, справжнім джерелом зла.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб його вчинки не були докорені.