Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eventual" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "подія" на українську мову

EnglishUkrainian

Eventual

[Випадковий]
/əvɛnʧuəl/

adjective

1. Expected to follow in the indefinite future from causes already operating

  • "Hope of eventual (or ultimate) rescue"
  • "If this trend continues it is not reasonable to expect the eventual collapse of the stock market"
    synonym:
  • eventual(a)

1. Очікується, що в невизначеному майбутньому з причин, які вже діють

  • "Надія на можливий (або остаточний) порятунок"
  • "Якщо ця тенденція збережеться, нерозумно очікувати остаточного краху фондового ринку"
    синонім:
  • можливий(а)

Examples of using

Justice is slow, but eventual.
Справедливість повільна, але зрештою.