Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ethnic" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "етнічний" на українську мову

EnglishUkrainian

Ethnic

[Етнічний]
/ɛθnɪk/

noun

1. A person who is a member of an ethnic group

  synonym:
 • ethnic

1. Особа, яка є членом етнічної групи

  синонім:
 • етнічний

adjective

1. Denoting or deriving from or distinctive of the ways of living built up by a group of people

 • "Influenced by ethnic and cultural ties"- j.f.kennedy
 • "Ethnic food"
  synonym:
 • cultural
 • ,
 • ethnic
 • ,
 • ethnical

1. Позначення, походження або відмінність способів життя, створених групою людей

 • "Під впливом етнічних і культурних зв'язків"- jfkennedy
 • "Етнічна їжа"
  синонім:
 • культурний
 • ,
 • етнічний

2. Not acknowledging the god of christianity and judaism and islam

  synonym:
 • heathen
 • ,
 • heathenish
 • ,
 • pagan
 • ,
 • ethnic

2. Не визнаючи бога християнства та іудаїзму та ісламу

  синонім:
 • язичницький
 • ,
 • паган
 • ,
 • етнічний

Examples of using

In ethnic Iranian foods, you can see many products which are made of milk.
В етнічних іранських стравах можна побачити багато продуктів, виготовлених з молока.