Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enclosure" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "огородження" на українську мову

EnglishUkrainian

Enclosure

[Огородження]
/ɛnkloʊʒər/

noun

1. A structure consisting of an area that has been enclosed for some purpose

  synonym:
 • enclosure

1. Споруда, що складається з зони, яка була закрита для певних цілей

  синонім:
 • огородження

2. The act of enclosing something inside something else

  synonym:
 • enclosure
 • ,
 • enclosing
 • ,
 • envelopment
 • ,
 • inclosure

2. Акт огородження чогось всередині чогось іншого

  синонім:
 • огородження
 • ,
 • обгортання
 • ,
 • закриття

3. A naturally enclosed space

  synonym:
 • enclosure
 • ,
 • natural enclosure

3. Природно замкнутий простір

  синонім:
 • огородження
 • ,
 • природний вольєр

4. Something (usually a supporting document) that is enclosed in an envelope with a covering letter

  synonym:
 • enclosure
 • ,
 • inclosure

4. Щось (зазвичай підтверджуючий документ), що укладається в конверт з супровідним листом

  синонім:
 • огородження
 • ,
 • закриття

Examples of using

There are many kinds of animals inside this enclosure.
У цьому вольєрі є багато видів тварин.