Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elaborate" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "розробити" на українську мову

EnglishUkrainian

Elaborate

[Розробити]
/ɪlæbrət/

verb

1. Add details, as to an account or idea

 • Clarify the meaning of and discourse in a learned way, usually in writing
 • "She elaborated on the main ideas in her dissertation"
  synonym:
 • elaborate
 • ,
 • lucubrate
 • ,
 • expatiate
 • ,
 • exposit
 • ,
 • enlarge
 • ,
 • flesh out
 • ,
 • expand
 • ,
 • expound
 • ,
 • dilate

1. Додайте деталі щодо облікового запису чи ідеї

 • Прояснити значення та дискурс у вивчений спосіб, зазвичай у письмовій формі
 • "У своїй дисертації вона детально розповіла про основні ідеї"
  синонім:
 • розробити
 • ,
 • люкубрат
 • ,
 • емігрувати
 • ,
 • експозит
 • ,
 • збільшити
 • ,
 • плоті
 • ,
 • розширювати
 • ,
 • пояснювати

2. Produce from basic elements or sources

 • Change into a more developed product
 • "The bee elaborates honey"
  synonym:
 • elaborate

2. Виробляти з основних елементів або джерел

 • Змінити на більш розвинений продукт
 • "Бджола виробляє мед"
  синонім:
 • розробити

3. Make more complex, intricate, or richer

 • "Refine a design or pattern"
  synonym:
 • complicate
 • ,
 • refine
 • ,
 • rarify
 • ,
 • elaborate

3. Зробіть складнішим, складнішим або багатшим

 • "Уточнити дизайн або візерунок"
  синонім:
 • ускладнювати
 • ,
 • уточнити
 • ,
 • рарифікувати
 • ,
 • розробити

4. Work out in detail

 • "Elaborate a plan"
  synonym:
 • elaborate
 • ,
 • work out

4. Опрацювати детально

 • "Розробити план"
  синонім:
 • розробити
 • ,
 • опрацьовувати

adjective

1. Marked by complexity and richness of detail

 • "An elaborate lace pattern"
  synonym:
 • elaborate
 • ,
 • luxuriant

1. Відзначається складністю і багатством деталей

 • "Витончений мереживний візерунок"
  синонім:
 • розробити
 • ,
 • пишний

2. Developed or executed with care and in minute detail

 • "A detailed plan"
 • "The elaborate register of the inhabitants prevented tax evasion"- john buchan
 • "The carefully elaborated theme"
  synonym:
 • detailed
 • ,
 • elaborate
 • ,
 • elaborated

2. Розроблено або виконано з обережністю та в найдрібніших деталях

 • "Детальний план"
 • "Розгорнутий реєстр мешканців запобіг ухиленню від сплати податків"- джон б'юкен
 • "Ретельно опрацьована тема"
  синонім:
 • детальніше
 • ,
 • розробити
 • ,
 • опрацьований