Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "economize" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "економізувати" на українську мову

EnglishUkrainian

Economize

[Економити]
/ɪkɑnəmaɪz/

verb

1. Use cautiously and frugally

 • "I try to economize my spare time"
 • "Conserve your energy for the ascent to the summit"
  synonym:
 • conserve
 • ,
 • husband
 • ,
 • economize
 • ,
 • economise

1. Використовуйте обережно і економно

 • "Я намагаюся заощадити свій вільний час"
 • "Збережіть свою енергію для підйому на вершину"
  синонім:
 • зберегти
 • ,
 • муж
 • ,
 • економити

2. Spend sparingly, avoid the waste of

 • "This move will save money"
 • "The less fortunate will have to economize now"
  synonym:
 • save
 • ,
 • economize
 • ,
 • economise

2. Витрачайте економно, уникайте марнотратства

 • "Цей крок заощадить гроші"
 • "Менш щасливим зараз доведеться економити"
  синонім:
 • зберегти
 • ,
 • економити