Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distinguishable" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "розрізнюваний" на українську мову

EnglishUkrainian

Distinguishable

[Відмітний]
/dɪstɪŋgwɪʃəbəl/

adjective

1. Capable of being perceived as different or distinct

 • "Only the shine of their metal was distinguishable in the gloom"
 • "A project distinguishable into four stages of progress"
 • "Distinguishable differences between the twins"
  synonym:
 • distinguishable

1. Здатний сприйматися як різний або відмінний

 • "Лише блиск їхнього металу був помітний у темряві"
 • "Проект, який можна розділити на чотири етапи прогресу"
 • "Різні відмінності між близнюками"
  синонім:
 • розрізняється

2. (often followed by `from') not alike

 • Different in nature or quality
 • "Plants of several distinct types"
 • "The word `nationalism' is used in at least two distinct senses"
 • "Gold is distinct from iron"
 • "A tree related to but quite distinct from the european beech"
 • "Management had interests quite distinct from those of their employees"
  synonym:
 • distinct
 • ,
 • distinguishable

2. (часто слідує `from') не схожий

 • Різні за характером або якістю
 • "Рослини кількох різних типів"
 • "Слово `націоналізм" використовується принаймні у двох різних значеннях"
 • "Золото відрізняється від заліза"
 • "Дерево, пов’язане з європейським буком, але досить відмінне від нього"
 • "Керівництво мало інтереси, досить відмінні від інтересів своїх працівників"
  синонім:
 • відмінний
 • ,
 • розрізняється