Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distant" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "далекий" на українську мову

EnglishUkrainian

Distant

[Віддалений]
/dɪstənt/

adjective

1. Separated in space or coming from or going to a distance

 • "Distant villages"
 • "The sound of distant traffic"
 • "A distant sound"
 • "A distant telephone call"
  synonym:
 • distant

1. Відокремлені в просторі або відходять або йдуть на відстань

 • "Далекі села"
 • "Звук далекого руху"
 • "Далекий звук"
 • "Далекий телефонний дзвінок"
  синонім:
 • далекий

2. Far apart in relevance or relationship or kinship

 • "A distant cousin"
 • "A remote relative"
 • "A distant likeness"
 • "Considerations entirely removed (or remote) from politics"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

2. Далеко один від одного за релевантністю, стосунками чи спорідненістю

 • "Далекий двоюрідний брат"
 • "Віддалений родич"
 • "Далека подоба"
 • "Міркування, повністю вилучені (або віддалені) від політики"
  синонім:
 • далекий
 • ,
 • віддалений

3. Remote in manner

 • "Stood apart with aloof dignity"
 • "A distant smile"
 • "He was upstage with strangers"
  synonym:
 • aloof
 • ,
 • distant
 • ,
 • upstage

3. Дистанційно

 • "Стояв окремо з відстороненою гідністю"
 • "Далека посмішка"
 • "Він був поза сценою з незнайомцями"
  синонім:
 • осторонь
 • ,
 • далекий
 • ,
 • поза сценою

4. Separate or apart in time

 • "Distant events"
 • "The remote past or future"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote
 • ,
 • removed

4. Відокремлювати або відокремлювати в часі

 • "Далекі події"
 • "Віддалене минуле чи майбутнє"
  синонім:
 • далекий
 • ,
 • віддалений
 • ,
 • вилучено

5. Located far away spatially

 • "Distant lands"
 • "Remote stars"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

5. Розташований далеко просторово

 • "Далекі землі"
 • "Віддалені зірки"
  синонім:
 • далекий
 • ,
 • віддалений

Examples of using

Tom wrote a book about a young man who, in the distant future, falls in love with an extraterrestrial girl, during an invasion of the earth.
Том написав книгу про юнака, який у далекому майбутньому закохується в інопланетну дівчину під час вторгнення на землю.
Look at the distant horizon!
Подивіться на далекий горизонт!
The ocean extends to the distant horizon.
Океан простягається до далекого горизонту.