Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dispirited" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "розпорошений" на українську мову

EnglishUkrainian

Dispirited

[Розбещений]
/dɪspɪrətɪd/

adjective

1. Marked by low spirits

 • Showing no enthusiasm
 • "A dispirited and divided party"
 • "Reacted to the crisis with listless resignation"
  synonym:
 • dispirited
 • ,
 • listless

1. Відзначений низьким духом

 • Не проявляючи ентузіазму
 • "Пригнічена і розділена партія"
 • "Реагував на кризу млявою відставкою"
  синонім:
 • зневірений
 • ,
 • млявий

2. Filled with melancholy and despondency

 • "Gloomy at the thought of what he had to face"
 • "Gloomy predictions"
 • "A gloomy silence"
 • "Took a grim view of the economy"
 • "The darkening mood"
 • "Lonely and blue in a strange city"
 • "Depressed by the loss of his job"
 • "A dispirited and resigned expression on her face"
 • "Downcast after his defeat"
 • "Feeling discouraged and downhearted"
  synonym:
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • blue
 • ,
 • depressed
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • down(p)
 • ,
 • downcast
 • ,
 • downhearted
 • ,
 • down in the mouth
 • ,
 • low
 • ,
 • low-spirited

2. Наповнений меланхолією і зневірою

 • "Похмурий від думки про те, з чим йому довелося зіткнутися"
 • "Похмурі передбачення"
 • "Похмура тиша"
 • "Похмуро дивився на економіку"
 • "Потемніння настрою"
 • "Самотній і синій у дивному місті"
 • "Пригнічений втратою роботи"
 • "Пригнічений і стриманий вираз її обличчя"
 • "Пригнічений після поразки"
 • "Відчуття розчарування та пригніченості"
  синонім:
 • похмурий
 • ,
 • грім
 • ,
 • синій
 • ,
 • депресія
 • ,
 • зневірений
 • ,
 • вниз(p)
 • ,
 • занепад
 • ,
 • засмучений
 • ,
 • вниз в рот
 • ,
 • низький
 • ,
 • недушний