Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discrepancy" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "розбіжність" на українську мову

EnglishUkrainian

Discrepancy

[Розбіжність]
/dɪskrɛpənsi/

noun

1. A difference between conflicting facts or claims or opinions

 • "A growing divergence of opinion"
  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • disagreement
 • ,
 • divergence
 • ,
 • variance

1. Різниця між суперечливими фактами або претензіями чи думками

 • "Зростаюча розбіжність у поглядах"
  синонім:
 • невідповідність
 • ,
 • незгода
 • ,
 • дивергенція
 • ,
 • дисперсія

2. An event that departs from expectations

  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • variance
 • ,
 • variant

2. Подія, яка відходить від очікувань

  синонім:
 • невідповідність
 • ,
 • дисперсія
 • ,
 • варіант